Blog

De 5 belangrijkste uitdagingen voor onderwijsinstellingen

Het educatielandschap verandert snel. Onderwijsorganisaties moeten een digitale inhaalslag maken om nieuwe, in het digitale tijdperk geboren concurrenten zoals Google en Linkedin bij te houden. Dit soort bedrijven bieden continue gastsprekers van hoog niveau, online learning, masterclasses en publicaties: content voor studenten waarmee ze hun carrière kunnen boosten. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor onderwijsinstellingen?

1. De student wordt consument

Onze maatschappij ontwikkelt zich meer en meer tot consumptiemaatschappij. Dit is ook zichtbaar in het onderwijs. Het aantal studenten in 2019 in het HBO en WO was: 767.274 verdeeld over ruim 4100 opleidingen. Studenten hebben dus steeds meer keuze en kunnen steeds specifiekere richtingen kiezen. Zij beschouwen hun onderwijs als een set van educatieve diensten en verwachten hetzelfde serviceniveau als wanneer ze een willekeurige andere dienst afnemen. Onderwijsorganisaties worden merken en de kracht van dat merk wordt allang niet meer alleen bepaald door de onderwijskwaliteit. De waarde van het merk wordt bepaald door een veelheid van factoren, zoals de attractiviteit van de campus, de continue mate van aansluiting op de nationale en internationale arbeidsmarkt en de individuele studievoorkeuren van de student in kwestie.

2. Blended learning, flexibilisering van en nieuwe concurrentie in het onderwijs

‘On campus als het kan. Online omdat het kan.’ De Vereniging van Universiteiten hanteert deze slogan als nieuwe leidraad voor het universitair onderwijs. Een leidraad waar ook het VO, MBO en HBO inspiratie uit zullen putten. Blended learning wordt de norm: een deel van het onderwijs vindt op locatie plaats en een deel online. Universiteiten en HBO’s waren dit online onderwijs al gewend, ROC’s en AOC’s hebben afstandsonderwijs tijdens de intelligente lock-down in rap tempo uitgerold.
Blended learning biedt in sommige situaties voordelen, zoals de mogelijkheid om een les op te nemen om het later nog eens terug te kijken. Maar het brengt ook nieuwe strategische uitdagingen met zich mee. Want hoe blijf je als traditionele onderwijsorganisatie, met een minimale fysieke campus toegang, nog onderscheidend ten opzichte van jouw groeiende ‘digital born’ concurrenten als LinkedIn c.q. Microsoft? Ook zij bieden immers internationaal toonaangevende sprekers, gepersonaliseerd studie- en toetsmateriaal en openbaar geaccepteerde erkenningen… maar dan wel tegen een veel lager kostenmodel.
De flexibilisering van het onderwijs vraagt ontzettend veel van scholen. Roosters en planningen worden vele malen complexer, zeker omdat ze ieder moment weer dynamisch moeten kunnen worden omgegooid als er nog een pandemie uitbreekt.
En één ding staat vast: elk bestuur zal een totale lockdown vanaf nu prominent opnemen in zijn meerjaren onderwijsstrategie en aan jou vragen het ICT-landschap hier zonder additionele financiële middelen op voor te bereiden.

3. Integratie met en aansluiting op het bedrijfsleven

MBO, HBO en WO-instellingen leiden allemaal op tot een baan. Van de HBO­gediplomeerden uit 2016 heeft 88% direct na afstuderen een baan of werk. Dit percentage is te laag, dus de integratie met het bedrijfsleven zou in deze opleidingen centraal moeten staan. De tevredenheid van afgestudeerden over de aansluiting van hun opleiding op de praktijk is volgens onderzoek afgenomen. De enige manier om hier verandering in te brengen is nauwere samenwerking met het nationale en in toenemende mate internationale bedrijfsleven. Studenten eisen simpelweg een couranter aanbod en intensievere interactie met het bedrijfsleven, zowel fysiek en digitaal.

4. Veranderend concurrentieveld in een globaliserende wereld

Scholen zijn vandaag de dag al lang niet meer de enige plek waar je kennis kunt vergaren. Hoeveel MBO- en HBO-studenten zijn er niet die al ver voor hun afstuderen successen boeken als zelfstandig professional of die juist na hun afstuderen in een heel andere wereld terechtkomen dan waar ze voor zijn opgeleid? En denk eens aan al die studenten die tijdens een tussenjaar beslissen om niet meer terug te keren naar de schoolbanken, maar te leren in de praktijk? Er zijn scholen bekend waar inmiddels meer dan 6.000 leerlingen spoorloos zijn, inclusief hun toekomstige collegegeld. Met andere woorden: deze studenten vinden elders interessantere manieren om zichzelf te ontwikkelen. Om hun rol in de toekomst veilig te stellen, zullen onderwijsorganisaties beter moeten inspelen op de continu veranderen wensen van hun doelgroep. Customer c.q. Student Success Management wordt daarmee ook in het onderwijs een van de belangrijkste onderscheidende vermogens.
Daarnaast hebben met name HBO’s en universiteiten te maken met groeiende concurrentie uit het buitenland en nieuwe toetreders. Bijna twee derde van de WO­masteropleidingen heeft een internationale instroom van meer dan 20 procent. Ze moeten er bovendien rekening mee houden dat een aanzienlijk deel van hun studenten straks een baan buiten Nederland vindt. Dat betekent dat met name de les- en onderzoeksprogramma’s op HBO’s en universiteiten veel beter moeten aansluiten op wat de rest van Europa doet. Daarvoor zetten internationale opleidingen ook onderling veel meer uitwisselingsprogramma’s op. Daarmee zorgen ze ervoor dat studenten al tijdens hun studie beter proeven hoe andere culturen leren en samenwerken. Kortom, globalisering is meer dan Engelstalige lesprogramma’s aanbieden teneinde interessant te zijn voor buitenlandse studenten. Hoe zorg je ervoor dat je attractief genoeg bent om internationaal tot de verbeelding sprekende gastsprekers te werven? En hoe zorg je ervoor dat je deze boegbeelden via deze weg onderdeel maakt van jouw onderscheidende digitale curriculum? En hoe verzorg je een veilige en optimale fysieke en digitale toegang tot dit onderwijsaanbod?

5. Financiële uitdagingen beter te lijf

Universiteiten en hogescholen staan financieel al jaren onder druk. Hoe kunnen ze met een lagere rijksbijdrage per student tóch hun primaire onderwijstaak goed vervullen? Hoe kunnen ze hun bedrijfsvoering verbeteren en kosten verlagen? En wat kunnen ze doen om de in-, door- en uitstroom van studenten positief bij te sturen?
Het antwoord ligt verscholen in hun data. Onderwijsinstellingen hebben bergen aan informatie tot hun beschikking: gegevens over studenten en hun prestaties, gegevens over medewerkers, financiële data, procesinformatie, data die verplicht aan de overheid moet worden aangeleverd, gebouwbeheerdata. En deze data wordt in andere landen inmiddels al verrijkt met bijvoorbeeld goedgekeurde locatietracking-gegevens op de campus. Daarnaast zijn er nog veel gratis externe databronnen, denk aan DUO en CBS die veel cijfers als open data beschikbaar stellen, en data van koepelorganisaties zoals de VO-raad en de PO-raad. Door al die data te combineren via oplossingen als OSIRIS analytics of Microsofts PowerBI ontstaan er nieuwe inzichten. Inzichten die omgezet kunnen worden in onderscheidende voorspellende studiecoaching. Inzichten die de organisatie ook in staat stellen om vroegtijdig in te grijpen op negatieve trends in de bedrijfsvoering of leerresultaten.

Meer weten over hoe je deze trends vertaalt om het onderwijs attractiever en relevanter te maken met behulp van technologie? Bekijk dan dit whitepaper.