Blog

Hoe borg je de kwaliteit van je examenproces?

Onderwijsinstellingen willen – en moeten – de prestaties van studenten op de voet volgen. Dit doen ze dan ook het hele schooljaar door formatief en uiteindelijk ook summatief te toetsen. Uiteraard is het zaak dat het complete proces van het examen voorbereiden, afnemen en uiteindelijk beoordelen, foutloos verloopt. Om de kwaliteit van deze keten te borgen, is het van belang dat elke stap controleerbaar is. Hoewel het afnemen van toetsen een kernactiviteit in het onderwijs is, blijkt de organisatie van de examens in praktijk vaak een uitdaging.
Door het gehele examenproces te digitaliseren én te automatiseren is de kans op menselijke fouten veel kleiner. Die kans is reëel omdat de rol van examenfunctionaris meestal geen vastomlijnde functie is. Docenten krijgen het organiseren van de examens vaak als nevenactiviteit toegewezen. Hierin schuilt het gevaar dat de betreffende docent, net als zijn voorgangers, het wiel opnieuw gaat uitvinden. Dit maakt het lastig de continuïteit van het proces te waarborgen.

Eén flexibel en veilig examenportaal
Scholen kunnen dus wel wat ondersteuning gebruiken. In nauwe samenwerking met de sector ontwikkelde Axians een dienst die onderwijsinstellingen helpt met de inrichting, uitvoering en het beheer van het examenproces. En dit alles in een betrouwbare en veilige omgeving. De eXamenwerkplek is een dynamisch examenplatform, waar uiteenlopende toetsapplicaties op kunnen landen. Onderwijsinstellingen kunnen hiermee volledig georkestreerd en flexibel examenwerkplekken opzetten. Van het klaarzetten van een examen en het inrichten van de tijdelijke werkplek tot recordings van het proces, inclusief geautomatiseerde archivering. Alles beheerd vanuit één portaal en via een pay-per-use service.

Hoe het werkt?
De Axians eXamenwerkplek bestaat uit bouwblokken met slimme technologie van Ivanti, Citrix en Azure. Ivanti helpt een selfservice portal te creëren waarin docenten examenomgevingen aanmaken. Zij bepalen centraal welke rechten de student wel en niet hebben tijdens de toets. Denk hierbij aan spellingscontrole, calculator of toegang tot specifieke websites. Omdat deze instellingen centraal zijn opgeslagen, bouwt de instelling automatisch aan een bibliotheek met examenomgevingen die herbruikbaar is.

Oneindig schaalbaar
De inrichting van werkplekken is gebaseerd op Microsoft Azure Windows Virtual Desktop. Dit proces is volledig geautomatiseerd en vergt dus geen extra inspanningen van de IT-afdeling. Alle resources voor een examen zijn bovendien oneindig schaalbaar. Wanneer de examenomgevingen vlak voor de start van het examen automatisch vanuit de cloud opstarten, logt de student via Citrix. Zo krijgt hij altijd de juiste settings voorgeschoteld.

Fraudepreventie
Tijdens de toets helpen monitoring, recordings en checks fraude te voorkomen. Na afronding van de toets, volgt automatische opslag van de examenrecording. De opslag van de recordings gebeurt op een kosteneffectieve locatie. Zo blijft alle data beschikbaar voor een eventuele klachtenprocedure, audits of analyses van resultaten.

Waarom de eXamenwerkplek?
De workflow voor examens is nier volledig transparant; elke stap in het proces is gedocumenteerd en te toetsen, zowel voor interne als externe audits. Het geautomatiseerde proces is eenvoudig uit te rollen waardoor examenfunctionarissen en IT-teams zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Het examenproces wordt efficiënter en minder foutgevoelig. Zo hebben onderwijsinstellingen altijd een betrouwbaar beeld van de prestaties van hun studenten én van de kwaliteit van hun examenproces.

Wil je meer over deze dienst weten?

In ons e-book vertellen we hoe Axians eXamenwerkplek  grip biedt op het digitale examenproces.

Download nu ons e-book