Blog

Hoe draagt een digitaal examenproces bij aan kwalitatief onderwijs?

Flexibele examenomgeving creëert optimaal inzicht in prestaties

Het onderwijs digitaliseert razendsnel. Lokalen waar docenten nog met krijt op borden schrijven of de voortgang van een leerling op papier volgen zijn schaars. Digitalisering geeft de efficiëntie binnen het onderwijs een flinke impuls en sluit beter aan bij de belevingswereld van studenten. Bovendien geeft het instellingen en docenten meer grip op de kwaliteit van het onderwijs. Welke plek heeft digitaal toetsen in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs?

De huidige generatie studenten is geboren in een digitaal tijdperk. Voor digital natives is technologie integraal onderdeel van hun leven. Ze stellen hoge eisen aan de diensten die ze gebruiken en dat geldt zeker ook voor het onderwijsaanbod. En voor de manier ze dit aangeboden krijgen. De ‘dienst’ onderwijs moet naadloos aansluiten bij hun dagelijkse belevingswereld. Deze hoge verwachtingen van studenten stellen onderwijsaanbieders voor fikse uitdagingen. Naast goed onderwijs aanbieden, dragen digitale faciliteiten en innovatiekracht bij aan de aantrekkingskracht van instellingen op de huidige en toekomstige generaties studenten.

Inzicht in ontwikkeling én effectiviteit
In de onderwijswereld is dit niet de enige uitdaging. Budgetten staan al jaren onder druk. Het is een constante uitdaging om met minder budget toch kwalitatief en aantrekkelijk onderwijs te bieden. Om uit die spagaat te komen is inzicht in de prestaties en ontwikkeling van studenten én de effectiviteit van het onderwijsprogramma onmisbaar. Monitoring op alle niveaus speelt hierbij een sleutelrol. Docenten moeten altijd kunnen volgen hoe studenten presteren. Dat gaat inmiddels veel verder dan het vellen van een eindoordeel aan de hand van een summatieve toets.

Fysiek of digitaal toetsen
Examens zijn een beproefd middel om de voortgang van studenten te toetsen en meetbaar te maken. Traditioneel gebeurt dat op een fysieke locatie. Ook voor de uitbraak van het coronavirus was digitaal toetsen al sterk in opkomst. Digitaal toetsen is veel meer dan een examen op afstand organiseren. Er komt heel veel bij kijken om het digitale examenproces van A tot Z goed in te richten en tegelijkertijd de kosten in het oog te houden. Daarom wordt vanuit IT met extreem veel aandacht gekeken naar governance, beveiliging én schaalbaarheid. Want een hoog aantal deelnemers aan een digitaal examen kan leiden tot piekbelasting. Dit betekent dat de volledige procesketen – vanaf de examenaanvraag, de technische voorbereiding tot de afname en archivering – goed moet worden geautomatiseerd via een overzichtelijk en toetsbaar proces.

Onderwijs op maat
Zoals gezegd bieden formatieve toetsen inzicht bij het evalueren van het leerproces van een student. Het in kaart brengen van het gehele examenproces, levert waardevolle informatie op. In combinatie met de inrichting van learning analytics biedt digitaal examineren instellingen relevante data over de prestaties van studenten. Dit gaat verder dan het testen van de kennis van een student op een bepaald moment of een check op het behalen van leerdoelen. De impact is veel breder. Zo biedt het digitaal verzamelen en analyseren van examendata onder andere inzicht in hoe een student delen van een examen maakt, bijvoorbeeld aan de hand van variabelen als tijdsduur of foutmarges. Deze extra informatie maakt het resultaat van het onderwijsprogramma veel gedetailleerder inzichtelijk en maakt kwalitatief onderwijs op maat nu en in de toekomst mogelijk.

De uitdaging: gepersonaliseerd en flexibel toetsen
De verwachtingen van studenten veranderen hand in hand met de uitdagingen van de docent, IT-afdeling en de onderwijsorganisatie als geheel. Door de (wild)groei aan officieel erkende examensoftware groeit de wens naar een flexibele digitale examenomgeving. Een flexibele en beheersbare omgeving die beter aansluit op de individuele situatie en voorkeuren van de student en docent. Een schaalbaar, overzichtelijk en vooral flexibel in te richten examenplatform dat de examineringsstrategie van de onderwijsinstelling optimaal faciliteert. Een platform dat niet alleen nu maar ook in de toekomst wendbaar blijft om nieuwe ontwikkelingen in de onderwijswereld optimaal te ondersteunen. Zodat onderwijs niet alleen aantoonbaar kwalitatief hoogstaand is en blijft, maar vooral ook aansluit bij de belevingswereld van de huidige generatie studenten.

Wil jij meer weten over een digitaal examenproces?

In onze whitepaper gaan we dieper in op:

  • Waarom digitalisering van examens een must is?
  • Aandachtspunten voor een digitaal examenproces
  • Hoe ziet een modern digitaal examenproces eruit?
Vraag nu de whitepaper aan