Uncategorized

use-case optimalisatie van de leeromstandigheden

Use-case

Optimalisatie van de leeromstandigheden met behulp van reeds afgenomen IoT functionaliteiten

Geambieerde verbeterde situatie

De leeromstandigheden van een student worden thuis, onderweg en aan de poorten van de campus al vormgegeven. Studenten worden door EduAnywhere op basis van hun leerprestaties en aanwezigheidsfrequentie op het juiste moment getriggerd om studiemomenten op de campus in te plannen. Voorafgaand aan de eerstvolgende les, groepsopdracht en individuele studie of research activiteit helpt EduAnywhere de student zo effectief mogelijk de passende leeromgeving te reserveren en te bereiken.

Inzicht in studievoorkeuren

Het spreekt voor zich dat de studievoorkeuren (stilte en concentratie, social learning etc.) kunnen worden geregistreerd voor latere analyse doeleinden, al dan niet geanonimiseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om per student de aanwezigheidsduur te registreren op basis van verschillende dwarsdoorsneden (aanwezigheid op de campus in totaliteit, per type leeractiviteit, per leerdoel etc) om tot studentprofielen en daarmee optimale coaching te komen.

Herkenning en erkenning

Bij aankomst wordt de student zowel op de narrowcasting schermen als zijn WiFi-aanmeld pagina (Captive portal) betrokken bij de onderwijs-community. De student wordt erkend voor het gebruik van de campus functionaliteiten en gemotiveerd daar zoveel mogelijk gebruik van te blijven maken (Indien gewenst op basis van gamificatie / badging). Naast actuele veiligheidsinformatie en richtlijnen wordt de student ook gelijk geinformeerd over aanstaande events en de aanvullende diensten van de onderwijsinstelling.

Samenwerking faciliteren via app

Studenten zonder vooraf aangemaakte reservering worden op basis van vooraf ingestelde triggers gemotiveerd alsnog met één druk op de knop de gewenste studiefaciliteiten te reserveren in hun EduAnywhere app om dwaaltijden te minimaliseren. Indien geactiveerd door zowel de instelling als de betrokken studenten zelf wordt, rekening houdende met de door hun peers gekozen studievoorkeuren, ook inzicht gegeven in elkaars aanwezigheid en beschikbaarheid. Dankzij de automatische locatie-herkenning worden deze triggers alleen op de gewenste locaties (bijv. de lobby, gangen of kantine) en momenten (bijv. tot 10 min. voor aanvang studiemoment) in gang gezet.

Van doolhof naar snelweg

Om tijd en COVID-risico’s te besparen ontvangt de student op basis van zijn rooster automatisch aanwijzingen richting de eerstvolgende, best passende research of studiefaciliteit. Uiteraard zijn deze adviezen door de student te overrulen door zelf een beschikbare en veilige studieplek te selecteren. Deze afwijkende keuzes worden (eventueel geanonimiseerd) geregistreerd voor latere analyse doeleinden. Tijdens het bepalen van de ideale looproute wordt rekening gehouden met overbezette gangpaden, eventuele fysieke beperkingen, (indien mogelijk) toegewezen lockers en loopafstanden. Wanneer teveel van de geadviseerde route wordt afgeweken worden automatische notificaties verstuurd. Wanneer deze afwijkingen leiden tot de overtreding van de geldende veiligheid regelementen wordt automatisch een alarmering, aanvullende notificatie en registratie aangemaakt.

Stimulerende notificaties

Het kan voorkomen dat een student afwijkt van zijn planning. Dankzij de automatische aanwezigheidsregistratie op ruimteniveau ontvangt een student een automatische motiverende notificatie wanneer hij 5 minuten voor aanvang van een groepsactiviteit nog niet aanwezig is. De inhoud is af te stemmen op de desbetreffende ruimte, de tijdens dit moment te ontwikkelen kennis- en competenties en daarvoor behaalde en nog te behalen studieprestaties. Indien gewenst is het tevens mogelijk deze notificatie afhankelijk van de ingestelde thresholds ook naar de student zijn peers te sturen, zoals bijvoorbeeld de mentor in kwestie.

Tastbare resultaten

Ambitie
Manier van meten
KPI’s
SMART doelen
Inzicht in en afname van drop-out risico’s Meet in DNA Spaces de tijd sinds het laatste campus bezoek, de duur van het laatste campus bezoek en de no-show frequentie. Afname van het aantal drop-out en no-show alarmeringen en toename in het aantal notificatie opvolgingen. Aantal drop-out profielen binnen een jaar met 25% gedaald.
Toename participatie in (onderwijs)events Meet in DNA Spaces de bezettingsgraad tijdens (onderwijs) events. Toename gemiddelde bezettingsgraad van (onderwijs)events. Bezettingsgraad in (onderwijs)events in een half jaar met 10% toegenomen.
Aantoonbare afname overtreding van veiligheidsrichtlijnen Meet in DNA Spaces het aantal gemelde richtlijn overtredingen. Afname aantal gemelde richtlijn overtredingen. Aantal gemelde richtlijn overtredingen is binnen een half jaar met 25% afgenomen.
Afname dwaaltijden Meet in DNA Spaces de gemiddelde dwaaltijd van alle studenten. Afname dwaaltijd. Dwaaltijd is binnen een half jaar met 25% afgenomen.
Toegenomen aanwezigheid in groepsactiviteiten Meet in DNA Spaces de no-show frequentie. Afname van het aantal no-show alarmeringen en toename in het aantal notificatie opvolgingen. Aantal no-show momenten binnen een jaar met 25% gedaald.
Toename peer / social learning Meet in DNA Spaces het aantal voor peer en social-learning gereserveerde en bezochte faciliteiten. Toename van het aantal peer en social-learning bezoeken. Het aantal peer en social-learning activiteiten is binnen een jaar met 25% gestegen.

Nieuwsgierig naar de rest van de use-case?

Download de volledige use-case